TRADICIÓ INDUSTRIAL-INFORMACIÓ GENERAL SECTORIAL I EMPRESARIAL

Des de fa ja molts anys, l'economia del territori ha tingut com a base la indústria. Els sectors més importants per l'ocupació que aquestes generen són:

  • Metall (33,7%)
  • Agroindústria (9%)
  • Comerç (8,6%).
  • Fusta i mobles (7%).
  • Construcció (7%).

L’àrea de la vall del Ges, Orís i Bisaura mostra una elevada concentració d'ocupació assalariada en sectors d’activitat claus, aquells que tenen un elevat impacte arrossegador o de dispersió sobre altres sectors i una alta capacitat de ser arrossegats o d’absorció per altres sectors. És el cinquè sistema amb més llocs de treball en aquests sectors, el 50,7% a març del 2012 (sobretot metal·lúrgia i productes metàl·lics, comerç i reparacions i construcció), setze punts per sobre del 34,7% de la província.

L’estructura empresarial està dominada per la petita empresa, especialment la microempresa. Malgrat això, destaca la importància de la mitjana empresa en termes d’ocupació, amb el 33,5% dels llocs de treball assalariat.

Dades extretes de l'informe realitzat per la Diputació de Barcelona, l’any 2013.
* Consultat l'estudi (PDF)

img
img
img
img

EMPRESES METAL·LÚRGIQUES

El sector metal•lúrgic és el més arrelat al territori. Es tracta d’una indústria manufacturera competitiva, amb capacitat exportadora i amb un alt coeficient d’especialització.

Al nord d’Osona es troba un clúster d’empreses del sector de la cosmètica, conegut internacionalment com a ‘cosmetic valley’. Empreses que anteriorment s’havien dedicat al sector tèxtil, passen a fer-ho per a la perfumeria i la cosmètica.

Almenys tretze empreses, amb un alt nivell de qualitat –algunes pertanyents a grups multinacionals i d'altres de caràcter familiar- produeixen tot el necessari, a excepció del vidre, per fer una ampolla de perfum, colònia o bé altres envasos de cosmètica. El metall, especialment el plàstic i la fusta, són les matèries de la indústria d’aquesta zona. A la vall del Ges es fabriquen envasos que fan servir la gran majoria de marques de cosmètica, entre elles les més importants i luxoses.

PAÍS DE LA FUSTA

En aquesta zona també es concentra gran part de l’activitat de torneria de fusta de Catalunya. Empreses que han superat diferents crisis des de la dècada dels 80, diversificant la seva producció, internacionalitzant-se, introduint noves tecnologies i buscant nous productes.

Les indústries de la fusta i del suro, excepte la dels mobles, és l’activitat econòmica que presenta un quocient de localització regional més alt.

L’any 1977 es va crear el Gremi provincial de torners per promocionar el sector dins i fora del país com un dels principals objectius. Actualment a la vall del Ges hi ha més de 50 empreses dedicades al sector de la torneria. Empreses que s’han adaptat als nous temps i a les noves necessitats del mercat i que actualment fabriquen productes com joguines, mobiliari, panells acústics, baquetes, packaging, taps per a la indústria de la perfumeria i cosmètica, decoració i làmpades, entre d’altres.

ESTUDI

Part de l'informació d'aquest web, s'ha obtingut de l'estudi "La cadena de valor del sector de la cosmètica i perfumeria a la Vall del Ges.", un treball realitzat conjuntament amb les empreses del sector, el Consorci, Creacció, i les regidories de promoció econòmica de Torelló i Sant Vicenç de Torelló.

En l’estudi s’ha analitzat les diferents baules de la cadena de valor: els fabricants de taps de metall, fusta i plàstic per a perfumeria i cosmètica, els fabricants de components i peces, les empreses que realitzen els processos d’acabats i selecció de peces, muntatges i ensamblatges, així com els fabricants de subministraments de suport a la producció (motlles, matrius, components de maquinària, servei de instal·lacions i manteniment) i els serveis auxiliars (aprovisionament, distribució, enginyeries i recicladores).

La cadena de valor del sector de la cosmètica i la perfumeria a la Vall del Ges
Consulta l'estudi (PDF)

Consulta tota la informació dels polígons, parcel·les i naus disponibles, així com les empreses que hi han instal·lades.© Copyright 2022 Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura realitzat per: Vibracom, Avís legal