img
img
img
img
img
img
img

SERVEI D’ATENCIÓ A LES EMPRESES

El Consorci de la vall del Ges, Orís i Bisaura ofereix suport i assessorament a les empreses amb el servei d’empresa i emprenedoria, l’objectiu del qual és afavorir el desenvolupament econòmic del territori i donar suport a les petites i mitjanes empreses de la zona. Les principals línies de treball del servei són les següents:

  • Assessorament a empreses del territori.
  • Disseny de programes segons les demandes de les empreses: per guanyar competitivitat a curt termini, de desenvolupament comercial, entre d’altres.
  • Tramitació d’ajudes i subvencions que afavoreixin el desenvolupament empresarial.
  • Foment de l’associacionisme empresarial al territori.
  • Prospecció d’empreses: visites individualitzades a les empreses del territori per detectar necessitats, problemes i suggeriments; interrelació d’oferta i demanda d’ocupació, presentació del catàleg de serveis del Consorci, entre d’altres.
  • Accions per a la millora i la dinamització dels polígons d’activitat econòmica.
  • Programa formatiu específic per a les empreses del territori.
  • Assessorament per a l’emprenedoria: suport en la creació d’empreses, elaboració del pla d’empresa, tràmits i sol·licitud d’ajudes i subvencions.

La proximitat al centre de negocis de Barcelona, la disposició d'una bona xarxa de comunicacions i l'existència d'uns costos de sòl molt atractius fan de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, un indret idoni per ubicar-hi activitats industrials.

AJUTS LEADER PER A EMPRESES DEL TERRITORI

LEADER és un programa d’ajuts per fomentar el desenvolupament de les zones rurals. Neix com a iniciativa pilot europea i actualment és una metodologia d’aplicació dels Programes de Desenvolupament Rural dels estats o regions de la Unió Europea.

Territori d’actuació

Les ajudes Leader, dins dels municipis de la vall del Ges, Orís i Bisaura, es poden sol·licitar amb iniciatives empresarials situades a: Sant Quirze de Besora, Montesquiu, Vidrà, Santa Maria de Besora, Sora, Sant Vicenç de Torelló i Orís.

A qui va dirigit el programa?

Els beneficiaris dels ajuts Leader poden ser: autònoms, microempreses, pimes, cooperatives, associacions i fundacions sense ànim de lucre. El Leader pot finançar entre un 25% i un 40% de la inversió elegible per als projectes productius al Ripollès, a la vall del Ges i al Bisaura.
La quantia dels ajuts es determina d’acord a uns criteris de selecció dels projectes en règim de concurrència competitiva.

Què es subvenciona?

Inversions de més de 12.000€ per a la creació, ampliació o millora d’empreses que generin activitat econòmica i ocupació. Són subvencionables: els honoraris tècnics (màxim 8% de la inversió en obra civil), l’obra civil, les instal·lacions i l’equipament.
Més informació: [web]

img
© Copyright 2022 Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura realitzat per: Vibracom, Avís legal